ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η μουσικοκινητική αγωγή ειδικότερα είναι μία βιωματική εκπαιδευτική μέθοδος, που στόχο έχει να συντονίσει και να μεταδόσει τη μουσική με τη κίνηση στα παιδιά μέσω του παιχνιδιού. Τα παιδιά δε ακούν μόνο ήχους, αλλά μαθαίνουν να τραγουδούν, να παράγουν τα ίδια ήχους με όργανα, να συνοδεύουν τη μουσική με κινήσεις και εκφράσεις του σώματος και όλα αυτά σε αυτοσχεδιαστικό δικό τους πλαίσιο, που αναπτυσσούν σταδιακά. Τα οφέλη από τη μουσικοκινητική αγωγή για τα παιδιά είναι πολλά: εξελίσσουν την ακοή τους, ενισχύουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους, αποκτά περισσότερες κινητικές-σωματικές δεξιότητες (π.χ ελαστικότητα, λεπτές κινήσεις), ευεξία, απελευθερωμένη σκέψη και πολλά άλλα.